> doopsgezinden

Doopsgezinden wie zijn dat?

Doopsgezind zijn is meer een gelovige levenshouding dan een leerstellig geloof. Doopsgezinden benadrukken ook de eigen verantwoordelijkheid van de gelovigen. Ze kennen geen kerkbestuur dat bepaalt wat je moet geloven en wat niet. Bij toetreding tot de gemeente, die gepaard gaat met de volwassenendoop, schrijven doopsgezinden hun eigen belijdenis. In Nederland behoren de Doopsgezinde Gemeenten. Deze gemeenten zijn autonoom, de leden bepalen samen hoe het gemeenteleven wordt ingericht.

De doopsgezinden zijn voortgekomen uit de doperse beweging die naast de lutherse en calvinistische bewegingen in de Reformatietijd (omstreeks 1520) ontstond. Nederland kent vanaf circa 1530 dopersen, de latere doopsgezinden. Aanvankelijk waren ze tamelijk radicaal en zelfs gewelddadig, niet alleen in hun afwijzing van de overheid maar ook in hun eindtijdverwachting. Mede door toedoen van de uitgetreden pastoor van Witmarsum, Menno Simons (1496-1561), belandden de dopersen in vreedzamer water. Om hun standpunten werden ze nog lange tijd vervolgd. In de loop der eeuwen pasten de doopsgezinden, vooral in Nederland, zich steeds meer aan en werden zij de ‘stillen in den lande’.

De doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland, sinds 1811 verenigd in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Twee keer per jaar komen vertegenwoordigers van de Doopsgezinde gemeenten in Nederland samen om gemeenschappelijke zaken te regelen.

Om de zeven jaar komen de Doopsgezinde. over de gehele wereld samen, dit is een samenkomst waar een ieder aan kan deelnemen.

Doopsgezinden hebben, meer dan andere christenen, veel aandacht voor het christelijk vredesgetuigenis. In 2011 heeft de ADS de leerstoel christelijke (vredes-)theologie en ethiek ingesteld aan de VU. Hoogleraar is dr Fernando Enns.

In Nederland zijn er ruim 100 Doopsgezinde Gemeenten met in totaal ongeveer 9.000 leden. In de hele wereld bedraagt het aantal doopsgezinden circa 1,5 miljoen. De Amishen en Huttersen worden ook tot de doopsgezinde wereldbroederschap gerekend. In enkele landen op het zuidelijk halfrond is er sprake van groei.

 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Twisk-Abbekerk   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Nieuwe Niedorp en omstreken   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Broek op Langedijk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl