> nieuwe niedorp > geschiedenis

Geschiedenis Doopsgezinde gemeente Nieuwe Niedorp

Rond 1530 gold de omgeving van Nieuwe Niedorp als een broeinest van ketters. Ketters uit die omgeving waren eigenlijk altijd Doopsgezinden. Op 11 maart 1535 trokken twee vaandels, dat is ongeveer driehonderd soldaten, naar Nieuwe Niedorp om die omgeving te zuiveren van Doopsgezinden. De volgende ochtend namen de soldaten twee mannen en een vrouw gevangen. Omdat ze niet om hun doperse gevoelens terug wilden komen, werden ze die zelfde dag nog zonder vorm van proces opgehangen. De soldaten maakten tijdens de zelfde actie het huis van Jan Wallichszoon met de grond gelijk gemaakt omdat doopsgezinden daar samen kwamen voor vergaderingen en het bestuderen van de bijbel.

Vanaf het einde van de zestiende eeuw konden de Doopsgezinden in schuilkerken samenkomen. Achter de boerderij, die nu als adres Dorpsstraat 205 heeft, was een zodanige ontmoetingsplaats. Sinds 1795, het begin van de Bataafse republiek, kwam er godsdienstvrijheid en ontstond de mogelijkheid een kerk te bouwen. De eerste kerk, in Doopsgezinde kringen vaak vermaning genoemd, kwam in 1857 gereed. In 1878 werd dit gebouw vervangen door een nieuw fraai kerkgebouw. De namen van uitvoerders en opdrachtgevers staan op de gedenkstenen aan de linker en rechter muur achter in de kerk.

Oorspronkelijk had het kerkgebouw aan de straatzijde een bescheiden kerktoren, bekroond door een open koepeltje van hout. Het optrekken van een kerk met een toren was voor de doopsgezinden in de negentiende eeuw iets nieuws. Doopsgezinde kerken mochten geen toren hebben, maar vanaf 1795 kon dat. In de loop der jaren is het kerkgebouw gemoderniseerd. Zo verdwenen in de jaren zestig van de vorige eeuw de kerkbanken en veranderde het koetshuis achter de kerk in een moderne ontmoetingsruimte.

Boven het spreekgestoelte bevindt zich de orgelgalerij met in het midden het orgel, dat in 1882 gemaakt is door de orgelbouwers L. van Dam en Zn te Leeuwarden. De orgelkas is uitgevoerd in neogotische stijl, passend bij de bouwstijl van de kerk. Om het orgel te bespelen is naast de organist een pomper nodig. Het orgel is hiermee uniek in de omgeving want bij bijna alle orgels is de aandrijving tegenwoordig elektrisch.

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Twisk-Abbekerk   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Nieuwe Niedorp en omstreken   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Broek op Langedijk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl