> broek op langedijk > geschiedenis

Geschiedenis Doopsgezinden Broek op Langedijk

Omdat het oudste geschrift waarin Langedijker Doopsgezinden worden genoemd, dateert van 30 november 1666, houdt de Doopsgezinde gemeente Broek op Langedijk die datum aan als oprichtingsmoment. Het is echter wel zeker dat de Doopsgezinden al veel eerder actief waren in dit gebied. Op 14 maart 1535 werd bij een actie het gebied te zuiveren van ketters het  huis van de weduwe van Jan Sijboutszoon te Broek op Langedijk met de grond gelijk gemaakt. Men had ontdekt dat in dit  huis geregeld bijeenkomsten van Doopsgezinden plaats vonden. Er valt veel voor te zeggen deze datum aan te houden als de eerste vermelding van Doopsgezinden in Langdijk.

De Doopsgezinden van Langedijk vormden samen met die van Koedijk de Doopsgezinde gemeente aan de Langedijk en de Koedijk. Oorspronkelijk was er ook in Koedijk een klein houten kerkje. De ene keer preekte de voorganger  in Koedijk de andere keer in Broek op Langedijk. Het kerkje van Koedijk is in 1795 verkocht en gesloopt. De oorspronkelijke vermaning van Broek op Langdijk lag aan de westzijde van de Dorpsstraat. Het pand dat er nu staat heeft als adres Dorpsstraat 215. Het betrof een eenvoudig gebouwtje dat rond 1850 in een erbarmelijke staat verkeerde. De beste oplossing was nieuwbouw aan de overzijde van de Dorpsstraat. Zowel het oude als het nieuwe pand lag aan het water om de leden uit Koedijk de gelegenheid te geven de kerk per schuit te bereiken. De huidige vermaning is ingewijd op 7 november 1858. In 1905 is er aan de voorkant een stukje aangebouwd en kreeg het gebouw een classicistische voorgevel. In het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw bleek deze voorgevel in slechte staat te zijn. De gemeente koos niet voor restauratie maar voor vervanging door een eigentijdse gevel. Dit gebeurde in 1962. Daarna hebben er in de loop van de tijd diverse verbouwingen plaats gevonden. Het sobere intieme karaker van de kerkzaal is bewaard gebleven.

In de kerk is een éénklaviers orgel aanwezig dat in 1858 gebouwd is door orgelbouwer L. Ypma uit Alkmaar. Het front van het orgel, gemaakt door Nicolaas Willembroek, dateert uit 1732 en is afkomstig uit de Rooms Katholieke schuilkerk van Limmen.

 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Twisk-Abbekerk   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Nieuwe Niedorp en omstreken   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Broek op Langedijk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl